Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan via het contactformulier, dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.
Wat is een vereniging van eigenaars?
Een “Vereniging van Eigenaars” is een juridisch rechtspersoon die als doel heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementengebouw. Wettelijk is vastgesteld dat de eigenaars van appartementen binnen een gebouw een vereniging van eigenaars vormen
Wanneer word ik lid van een vereniging van eigenaars?
Zodra u een woning koopt in een appartementencomplex wordt u automatisch lid van een vereniging van eigenaars. Dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop van uw appartement na overdracht bij de notaris.
Kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Nee, dit kan niet. Iedere eigenaar is verplicht lid. Uw lidmaatschap komt te vervallen bij verkoop van uw appartement.
Ik heb toch een appartement gekocht?
Juridisch gezien heeft u het recht gekocht om gebruik te maken van een specifiek aangewezen gedeelte van het complex: Het privégedeelte. Daarnaast heeft u als eigenaar het recht van gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten van het gehele gebouw. U bent dan ook mede-eigenaar van het gebouw en daarmee voor uw aandeel verantwoordelijk.
Ik wil geen vve-bijdrage betalen. Kan dat?
Nee, u bent verplicht via de voorschotbijdragen bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten. Deze bijdragen bent u periodiek voorafgaand aan de betreffende termijn, vaak maandelijks, verschuldigd aan de vereniging van eigenaars. Zo kan de vereniging op haar beurt weer de rekeningen betalen, zoals de kosten voor de verzekeringen, het onderhoud, de reparaties en het beheer. Daarnaast moet een deel gereserveerd worden voor toekomstig [groot] onderhoud.
Wat kan ik doen bij [geluids]overlast van buren?
In veel gevallen heeft een overlastgever niet eens door dat hij of zij overlast veroorzaakt. Begin dus altijd met een gesprek. Bij voorkeur niet tijdens of direct na de door u ondervonden overlast. Door uw emoties kunt u zaken anders benoemen dan u bedoelt. Nodig uw buren een keer uit en bespreek uw situatie. Komt u er met uw buren niet uit dan kunt u altijd uw beheerder vragen te bemiddelen. Deze heeft dan wel voldoende informatie nodig zoals aard en duur van de overlast en de tijdstippen waarop deze ondervonden wordt.
Mag ik harde vloerbedekking aanbrengen?
In de splitsingsakte is vaak al bepaald dat het niet is toegestaan om harde vloerbedekking aan te brengen of dat er voldoende isolatie aangebracht moet worden. Is er in de akte niets bepaald, dan is het aan de vergadering om een besluit te nemen. Er mag in geen geval geluidsoverlast ontstaan bij de omliggende woningen ten gevolge van de harde vloerbedekking.
Mag ik een schotelantenne plaatsen?
Dit is vaak in de splitsingsakte bepaald. In de meeste gevallen mag de schotelantenne niet aan de gevel, niet op het dak en niet op enige andere wijze aan de constructie [het complex] bevestigd worden. U kunt de schotelantenne wel op uw balkon zetten, voorwaarde is dat de schotelantenne niet aan de constructie wordt bevestigd. Bij nieuwere complexen kan er een voorziening zijn op het dak van het complex. Vaak bent u via het huishoudelijk reglement of de splitsingsakte verplicht hiervan gebruik te maken.
Wanneer vindt de volgende vergadering van eigenaars plaats?
Een vereniging is wettelijk verplicht minimaal één keer per jaar te vergaderen. Veel beheerders hebben deze vergadering in hun standaardtarief opgenomen en rekenen voor het voorbereiden en het bijwonen van een tweede of meer vergaderingen extra kosten per vergadering.
Wat zijn de taken van een bestuur?
Het bestuur wordt door de leden van de Vereniging van Eigenaren [VvE] in een Ledenvergadering benoemd en vertegenwoordigt de VvE. Het bestuur van de VvE mag dan ook beslissingen nemen namens de VvE en is direct betrokken bij beslissingen die de VvE aangaan. De reglementen van de VvE bepalen de bevoegdheden van het bestuur. Het bestuur is tekenbevoegd voor financiële aangelegenheden, houdt toezicht op de uitvoering van het financiële beheer door de beheerder, bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van de beheerder en de uitvoering van het grootonderhoud, de kwaliteit van het schoonmaken en bewaakt de voortgang van de actielijsten.
Waarom wordt er gespaard voor kosten die pas over 10 jaar staan gepland?
Nee, dit kan niet. Iedere eigenaar is verplicht lid. Uw lidmaatschap komt te vervallen bij verkoop van uw appartement.
Rekent Inzicht VvE Beheer portokosten?
Het is nuttig en bijna een noodzaak om een Meerjaren Onderhouds Planning op te stellen. Hiermee worden de kosten voor het onderhoud inzichtelijk gemaakt aan de leden van de VvE. Aan de hand van dit plan is het mogelijk te berekenen hoeveel er jaarlijks moet worden gespaard om grote onderhoudsuitgaven in de toekomst te kunnen betalen.
Rekent Inzicht VvE Beheer kosten voor het op- of bijstellen van een mjp?
Nee, Inzicht VvE Beheer rekent hiervoor geen extra kosten. Dit zijn dus geen 'verborgen kosten' voor de vereniging. Het meerjaren onderhoudsplan wordt door uw beheerder opgesteld.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij uw vereniging kunnen bieden neem dan contact met ons op. Inzicht VvE Beheer te Rhoon, werkzaam in heel de regio Zuid-Holland en omstreken.

Inzicht VvE Beheer

Inzicht VvE Beheer is de specialist op het gebied van het beheer van Verenigingen van Eigenaren. 

Contact

Inzicht VvE Beheer is iedere werkdag bereikbaar tussen 9:00 en 15:00 uur.
Bezoek- en postadres:
Koperhoek 76d | 3162 LA Rhoon
[bezoek op afspraak]

Telefoon: 010 8440764
[24/7 bereikbaar, voor spoedgevallen buiten kantoortijden wordt u doorgeschakeld naar onze achterwacht]

Social Media!

Blijf up to date door ons te volgen op het social media kanaal van Facebook en LinkedIn.
crossmenuchevron-down