'Noodwet maakt Online VvE-vergadering mogelijk'

Een spoedwet maakt de online VvE vergadering mogelijk. De Eerste Kamer heeft in verband met de corona-crisis namelijk ingestemd met de noodwetgeving voor Verenigingen van Eigenaren (VvE ‘s) . De noodwet is genaamd Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid en is op 24 april in werking getreden. Nederlandvve.nl bespreekt deze noodwet voor VvE’s en legt uit hoe (digitaal) online vergaderen voor VvE‘s werkt.

Noodwet voor VvE’s geldt loopt tot 1 september 2020

Door de nieuwe wet kunnen VvE’s vanaf nu (digitaal) online vergaderen en hoeven de jaarrekeningen niet meer binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar goedgekeurd te worden. De spoedwet voor VvE’s loopt in principe tot 1 september 2020, maar kan daarna verlengd worden als dat door de corona-crisis nodig is. Daarnaast geldt de wet met terugwerkende kracht tot 16 maart. Dat betekent dat (digitale) online vergaderingen die voor de inwerkingtreding van de noodwet zijn gehouden, alsnog rechtsgeldig zijn.

UPDATE: de noodwet is verlengd tot minimaal 1 december 2020. Lees hier meer.

Online VvE-vergadering mogelijk door spoedwet

Een van de belangrijkste mogelijkheden die de noodwet VvE ‘s biedt, is om (digitaal) online te vergaderen. Wel geeft de wet een paar belangrijke voorwaarden. Allereerst moet de normale oproepingstermijn die in de splitsingsakte staat in acht genomen worden. Daarnaast moet in de uitnodiging voor de VvE vergadering worden vermeld dat er geen fysieke toegang is tot de vergadering en dat die dus (digitaal) online plaatsvindt. Verder moet in de uitnodiging staan dat de VvE-leden tot 72 uur voor de vergadering vragen kunnen stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. Tot slot moet de uitnodiging vermelden hoe de VvE-leden hun stemmen kunnen uitbrengen.

Hoe een digitale VvE-vergadering bijwonen?

In de spoedwet staat dat VvE leden de vergadering moeten kunnen volgen via e-mail, een website of een audio/video stream. Ook beeldbellen, telefonisch inbellen of een vergaderapp zijn toegestane middelen om een (digitale) online VvE-vergadering bij te wonen.

Het is verplicht om de mogelijkheid te bieden om de vergadering ook daadwerkelijk langs elektronische weg bij te wonen. Dat geldt zowel voor de leden van de VvE als voor andere vergadergerechtigden, zoals houders van volmachten (art. 5 lid 3 jo. art. 6 lid 1 onder a van de Noodwet). De vergadering moet namelijk digitaal te volgen zijn.

Vragen stellen in online VvE-vergadering

Het is verplicht om ervoor te zorgen dat de VvE-leden via elektronische weg vragen kunnen worden gesteld, die ook tijdens de vergadering moeten kunnen worden beantwoord. Ook die vragen voorafgaand aan de vergadering worden gesteld, moeten uiterlijk op de vergadering worden beantwoord.

Stemmen uitbrengen in online VvE-vergadering

In de digitale VvE-vergadering mag ook gestemd worden via de communicatiemiddelen waarlangs de vergadering plaatsvindt. De spoedwet voor VvE’s vereist wel dat de leden die stemmen uitbrengen kunnen worden geïdentificeerd, zodat zeker is dat de voorzitter van de vergadering weet wie welke stem heeft uitgebracht. Dat kan door middel van een e-mailadres of een telefoonnummer van de stemgerechtigde. Het VvE-bestuur of de voorzitter kan ook bepalen dat stemmen ook voorafgaand aan de vergadering kunnen worden uitgebracht.

Het uitgangspunt is en blijft dat stemmen tijdens de vergadering worden uitgebracht. Weliswaar kan het bestuur bepalen dat er de mogelijkheid is om voorafgaand aan de vergadering te stemmen, maar dit verplicht stellen mag niet. Het recht om de vergadering bij te wonen blijft namelijk staan, net zoals het uitgangspunt dat op de vergadering – na de beraadslagingen – wordt gestemd. Dit geldt – gezien art. 5 lid 3 van de Noodwet – voor alle stemgerechtigden.

Online VvE vergadering en stemmen met Nederlandvve.nl

Nederlandvve.nl heeft in overleg met enkele marktpartijen een applicatie ontwikkeld waarmee VvE’s digitaal kunnen vergaderen en kunnen stemmen. Daarbij worden alle vereisten van de spoedwet in acht genomen. Op deze manier kunnen VvE’s tijdens de corona-crisis gewoon blijven vergaderen. Klik hier voor digitaal vergaderen.

'Quarantaine zorgt voor ongelukken in VvE ‘s'

Veel Verenigingen van Eigenaren (VvE) komen door de corona-crisis in de problemen. Niet alleen omdat vergaderingen niet door kunnen gaan, maar ook doordat er veel VvE-leden de hele dag thuis zitten (quarantaine). Dat leidt tot escalatie van burenruzies en het ontstaan van nieuwe ruzies en conflicten. Een minder voor de hand liggende ontwikkeling is dat het ook leidt tot ongelukken. Veel VvE-leden en technische commissies slaan namelijk aan het klussen, met alle gevolgen van dien. Nederlandvve.nl belde met online klusplatform Zoofy en besprak het probleem.

Zoofy: quarantaine zorgt voor toename van klussen in VvE’s

Zoofy ziet sinds de quarantaine dat het aantal VvE-leden en technische commissies die zelf naar gereedschap grijpen toeneemt. Dat gaat niet altijd goed. Het komt vaak voor dat een klus – ondanks alle goede bedoelingen – in duigen valt. Alec Behrens van klusplatform Zoofy daarover:

“Wij horen verhalen over VvE’s waarin het bestuur zelf lamparmaturen gaat vervangen of in de meterkast gaat rommelen. Levensgevaarlijk, want zonder kennis van zaken of goede voorbereiding, kan dat leiden tot ongelukken. Of wat dacht je van een voorzitter van een technische commissie die een balkonhek gaat vervangen? Je moet er niet aan denken dat dàt misgaat.”

Zoofy liet aan Nederlandvve.nl weten dat zij de afgelopen weken vaak zien dat bij het geven van een nieuwe opdracht op het klusplatform wordt aangegeven dat er al begonnen is met de uitvoering. Het wil dan niet vlotten, waarna de klus alsnog wordt uitbesteed. Er zijn ook gevallen waarin klussen tot ongelukken hebben geleid, aldus het klusplatform.

Handchirurgen waarschuwen voor ongelukken

Ook de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) maakt zich daar zorgen over. Al op 24 maart 2020 liet de vereniging aan De Telegraaf weten dat zij vreesde voor een toename van het aantal klusongelukken doordat veel mensen thuiszitten vanwege de corona-uitbraak. Die vrees lijkt volgens de gegevens van Zoofy dus terecht. En dat is niet alleen problematisch omdat een ongeval met letsel op zichzelf al vervelend is, maar bovendien omdat ziekenhuizen door de corona-crisis onder steeds grotere druk staan. En in het geval van handletsel (het meest voorkomende letsel bij klusongelukken), zijn de gevolgen vaak zeer ernstig. Voorzitter Mick Kreulen van NVvH legt uit:

“Het kan leiden tot langdurige arbeidsongeschiktheid of zelfs blijvende invaliditeit. Onervarenheid en onhandigheid met gereedschap, onvoldoende voorbereiding, haast en onoplettendheid blijken de voornaamste oorzaken.”

Tips voor klussende VvE-leden of technische commissies

Om letsel bij het uitvoeren van klussen voor de VvE te voorkomen, doet Zoofy enkele suggesties. Het belangrijkste is om alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Draag een veiligheidsbril en beschermende handschoenen. Maak daarnaast alleen gebruik van het juiste gereedschap en gereedschap waar u ervaring mee hebt. Controleer daarbij of alles ook nog naar behoren werkt. En als u twijfelt of u over de juiste kennis en spullen beschikt, begin er dan simpelweg niet aan. Schakel dan een klusjesman in die wel verstand van zaken heeft. Dat voorkomt een hoop ellende. Niet alleen een mislukte klus, maar veel belangrijker: ook ongevallen

'Bouw heeft last van stijgende kosten, minder appartementen gebouwd'

De bouwsector heeft in toenemende mate te lijden onder sterk stijgende kosten. Volgens ABN Amro moet de sector daardoor de komende jaren rekening houden met een kleinere groei.

De bouwbedrijven hebben vooral last van een groeiend personeelstekort, waardoor ze niet kunnen voldoen aan de almaar stijgende vraag voor nieuwbouwwoningen. Ook moeten ze steeds vaker duurdere zzp'ers inhuren. Daarnaast spelen ook de stijgende kosten voor bouwmaterialen de sector parten.

Minder appartementen

ABN Amro verwacht dat door de kostenstijgingen vooral duurdere woningen worden bijgebouwd. "Op de duurdere woningen is nog marge te halen", zegt Madeline Buijs, econoom bij de bank. "De woningen in het middensegment en huurwoningen worden daardoor bijna niet meer gebouwd, terwijl daar heel veel vraag naar is."

Ook komen er minder kleinere appartementen in de binnensteden bij. Uit cijfers van het CBS bleek gisteren dat de prijzen van nieuwbouwwoningen nu sneller stijgen dan die van bestaande koopwoningen. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning ligt volgens ABN Amro al ruim 100.000 euro boven die van bestaande woningen.

Ook worden de doelen voor het aantal te bouwen huizen waarschijnlijk niet gehaald. "De overheid wil dat er 75.000 woningen per jaar gebouwd worden, maar als je kijkt naar het aantal vergunningen, dan mogen we blij zijn als we de 65.000 halen", zegt Buijs.

Rem op de groei

Volgens de bank groeit de bouwsector door de oplopende kosten dit jaar met zo'n 4 procent. Voor volgend jaar is de verwachting dat de groei terugloopt tot 2,5 procent. Het afgelopen jaar zat de bouwsector met een groei van 7 procent na jaren van crisis juist enorm in de lift.

Inzicht VvE Beheer gaat medio tweede kwartaal van dit jaar verhuizen naar het nieuwbouwpand aan de Koperhoek 76D te Rhoon.

Na een periode van tien jaar aan de Vlaardingweg 4 in Rotterdam Spaanse Polder is het tijd voor een nieuwe ontwikkeling.

Medio twee kwartaal van dit jaar verhuizen wij met ons kantoor naar de Koperhoek 76D in Rhoon. Hier wordt momenteel ons nieuwbouwpand gebouwd wat volledig aansluit op onze wensen en ons nog beter in staat stelt uw vereniging te beheren.

Inzicht VvE Beheer is nu ook te vinden via LinkedIn

Volg ons nu ook via LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inzicht VvE Beheer

Inzicht VvE Beheer is de specialist op het gebied van het beheer van Verenigingen van Eigenaren. 

Contact

Inzicht VvE Beheer is iedere werkdag bereikbaar tussen 9:00 en 15:00 uur.
Bezoek- en postadres:
Koperhoek 76d | 3162 LA Rhoon
[bezoek op afspraak]

Telefoon: 010 8440764
[24/7 bereikbaar, voor spoedgevallen buiten kantoortijden wordt u doorgeschakeld naar onze achterwacht]

Social Media!

Blijf up to date door ons te volgen op het social media kanaal van Facebook en LinkedIn.
crossmenuchevron-down