Burgerlijk Wetboek

Op deze pagina vindt u het Burgerlijk Wetboek met daarin alle wet- en regelgeving omtrent verenigingen, appartementsrechten en VvE's. In Burgerlijk Wetboek 2 staan alle wetten beschreven die betrekking hebben op verenigingen. In Burgerlijk Wetboek 5 staan alle wetten beschreven die betrekking hebben op appartementsrechten en VvE's.