Partners van Inzicht VvE Beheer

Inzicht VvE Beheer is beheer vanuit passie! Het uitdragen van deze passie, maar ook van onze kennis, ambitie en frisse eigentijdse visie op het beheer van Verenigingen van Eigenaars ligt in eerste instantie bij onze medewerkers.

 

Maar het beheer van verenigingen vraagt ook om een samenwerking met betrouwbare, maatschappelijk verantwoorde en deskundige partners. Inzicht VvE Beheer ziet haar partners als een verlengstuk in de dienstverlening naar de vereniging en toetst continue op het nakomen van de servicevereisten.

 

Ook vanuit de Brancheverenigig VvE Beheerders worden voorwaarden geschept omtrent de leveringen van derden; zo is het krijgen van retourprovies niet toegestaan. Inzicht VvE Beheer onderschrijft; wij worden alleen door de vereniging [onze enige opdrachtgever] betaald. Dit maakt ons geheel onafhankelijk van alle leveranciers.

// Partners van Inzicht VvE Beheer

Hieronder treft u een beperkt overzicht aan van een aantal van onze partners. Samen met onze partners staan wij iedere dag voor u klaar en geven u inzicht in uw vereniging!

Blauwhoed

Blauwhoed richt zich als onafhankelijke ontwikkelaar op de ontwikkeling, verkoop en realisatie van woningen en de (her)ontwikkeling van commercieel vastgoed. Blauwhoed ontwikkelt al haar projecten in co-creatie en is in diverse plaatsen actief met projecten, nieuwe eigen concepten en initiatieven. Hierbij wordt verrassend klantgericht gewerkt met een open source proces waarin klanten vroegtijdig worden betrokken.

Involvit

Involvit is een modern internetbedrijf met een passie voor mobiele communicatie. Involvit ontwikkelt innovatieve weboplossingen om de verbinding tussen organisatie en doelgroep tot stand te laten komen. Een van hun speerpunten is om organisaties in hun behoefte van mobiele bereikbaarheid te voorzien, door middel van het beschikbaar maken van de website op een mobiel toestel. Involvit is verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van deze website.

BVVB branchevereniging VvE Beheerders

De branchevereniging VvE Beheerders is opgericht in 2012. De brancheorganisatie staat voor kwaliteit, professionaliteit, continuïteit en transparantie in de breedste zin van het woord. De brancheorganisatie vertegenwoordigt de sector in het contact met relevante partijen waaronder overheid en gemeenten. Dit betekent dat een sterke, zelfbewuste brancheorganisatie een professionele lobby voert voor de sector, een krachtige en betrouwbare gesprekspartner is voor belanghebbende en een deskundige adviseur voor haar leden.

LiveSafe

 Stel, u struikelt in huis en ligt gewond in de woonkamer of u bent aan het wandelen in het bos of park en wordt niet lekker. Zou het fantastisch zijn dat u dan kunt rekenen op direct beschikbare professionele hulp?

LiveSafe biedt deze direct beschikbare professionele hulp voor mensen in de vorm van mobiele alarmering. Daarnaast biedt LiveSafe de mogelijkheid uw relevante gegevens beveiligd op te slaan in uw eigen, door u beheerde, persoonlijk dossier. 

ERA Contour

ERA Contour creëert ruimte. Samen met onze klanten bedenken en maken wij buurten en wijken. ERA Contour zit aan tafel met gemeenten, corporaties, consumenten, beleggers en andere ontwikkelaars om plekken te maken waar mensen gelukkig en veilig leven. Of het nu gaat om door ons ontwikkelde projecten of projecten voor derden: ERA Contour werkt nooit alleen, samenwerken is de kracht! Zo creëren ze ruimte voor mens, stad en maatschappij

Rijssenbeek Advocaten

Rijssenbeek Advocaten te Arnhem is gespecialiseerd in het civiel vastgoedrecht en marktleider op het niche gebied van juridische advisering van Verenigingen van Eigenaars [appartementsrecht] en andere vastgoed gerelateerde verenigingen. In dat kader onderhoudt Rijssenbeek Advocaten vele relaties met [bestuurders/beheerders van] VvE's en beheersverenigingen, maar ook met woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, notarissen, bouwondernemingen, makelaars, woningeigenaren en verhuurders en beheerders van [commercieel] vastgoed.

VvE Belang

VvE Belang is de belangenorganisatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren. Een organisatie gespecialiseerd in voorlichting en ondersteuning van verenigingen van eigenaars, een steunpunt voor vragen en problemen van aangeslotenen.

Ardexx

Veiligheid staat hoog in het vaadel bij Inzicht VvE Beheer vandaar dat wij hebben gekozen voor een samenwerking met Ardexx. Ardexx levert brandblussers op spuitbusformaat. U kent de grote en zware poederblussers die elke 3 tot 5 jaar gekeurd moeten worden. bent u ouder of heeft u spier of gewrichtsproblemen waardoor u verminderde kracht heeft in uw handen dan wordt blussen met een dergelijke blusser als snel een lastige, zoniet onmogelijke, klus.

Blussers van Ardexx zijn compact (ze passen in de keukenla) en kunnen door iedereen worden gebruikt die ook een spuitbus kunnen gebruiken. Doordat deze blussers geen gebruik maken van drijfgassen zijn ze vanuit elke hoek te gebruiken. 

Wilt u zelf de voordelen van Ardexx blussers zien of nalezen. ga dan naar de website van onze partner.  

Bolton Ontwikkeling

Bolton Ontwikkeling is een projectontwikkelaar die staat voor een transparante afweging van belangen. En ook voor duidelijkheid, creatieve oplossingen en het streven naar langdurige relaties. Bolton Ontwikkeling ontwikkelt projecten waarin mensen zich prettig voelen en die bijdragen aan een beter leefmilieu.

Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis komt op voor de belangen van iedereen die een eigen woning bezit. Elke dag zet Vereniging Eigen Huis haar ruime expertise en kennis in voor ruim 690.000 leden. Omdat wij vinden dat eigenwoningbezit een groot goed is, niet alleen voor de individuele burger maar ook voor de samenleving als geheel.

Twinq VvE Software

Twinq levert gespecialiseerde software aan beheerders van Verenigingen van Eigenaars via het internet. De software van Twinq is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en ondersteunt alle processen van het beheer van VvE’s zoals het opstellen van de begroting, het bewaken van de ledenbijdragen, de eigendomsoverdracht van een appartementsrecht, het samenstellen van een actuele presentielijst en het voeren van de administratie. Ook het doorrekenen van het meerjaren onderhoudsplan behoort tot de standaard mogelijkheden van Twinq.

Centraal Beheer Achmea

Centraal Beheer Achmea heeft de VvE Meerkeuzepolis ontwikkeld speciaal voor VvE’s.
De VvE-Meerkeuzepolis van Centraal Beheer Achmea regelt verzekeringszaken in een handomdraai:
- de brand-/opstalverzekering;
- de glasverzekering;
- de aansprakelijkheidsverzekering;
- de rechtsbijstandverzekering;
- de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.