Technisch beheer

Uw Vereniging van Eigenaars heeft als doelstelling het in stand houden van het gebouw. 

// Technisch beheer

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het technisch beheer van uw gebouw de basis van uw beheer. Naast dat de doelstelling van een Vereniging van Eigenaars expliciet is omschreven in de akte van splitsing hebben de eigenaars over het algemeen een basiswens als het om woonbehoefte gaat. Deze basiswens is wind- en waterdicht wonen.

Alle juridische regels en financiële handelingen die betrekking hebben op de vereniging hebben direct of indirect te maken met de in standhouding van het gebouw en zaken die hier aan verwant zijn.

Inzicht VvE Beheer kan uw vereniging begeleiden in het technische beheer door voor uw vereniging een meerjaren onderhoudsplan op te stellen. Daarnaast is het voor uw vereniging mogelijk Inzicht VvE Beheer grotere projecten te laten begeleiden.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die wij uw vereniging kunnen bieden neem dan contact met ons op.